Năm 1890

Các sự kiện năm 1890 – Canh Dần

Thành lập Công ty tàu điện của Pháp ở Sài Gòn. Lúc đầu, họ sử dụng máy kéo hơi nước, sau cải tạo dần thành hệ thống xe điện. Các tuyến gồm:

  • Bình Tây (Chợ Lớn) – Sài Gòn – Gò Vấp
  • Gò Gấp – Hóc Môn
  • Gò Gấp – Lái Thiêu – Thủ Dầu Một

Đến năm 1925 lập thêm tuyến đường:

  • Sài Gòn qua đại lộ Galiéni – Bonguard
  • Thủ Dầu Một – Bến Đông Sơ
  • Bình Tây – Chợ Lớn Mới – Phú Nhuận – Đa Kao – Tân Định

Viết một bình luận

error: Content is protected !!