Năm 1901

Các sự kiện năm 1901 – Tân Sửu

Ngày 1/05, thành lập Công ty nấu rượu Đông Dương (Soci é té Francaise des Distilleries de l’Indochine). Trụ sở đặt tại Paris. Có các nhà máy rượu ở Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương và Phnom Pênh.

Ngày 1/08, Báo Nông Cổ Mín Đàm xuất bản số đầu tiên. Tờ báo hoạt động từ năm 1901 – 1924.

Mở trường Nũ hộ sinh ở Chợ Lớn.

Tiến hành làm đường bộ Sài Gòn – Tây Ninh (dự trù đề làm đường sắt Sài Gòn – Phnom Pênh).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!