Biên niên sử Nam Bộ

Vài lời từ người biên soạn.

  • Các sự kiện của từng năm được liệt kê theo thời gian từ đầu năm đến cuối năm. Do lịch dương và lịch âm có sự chênh lệch nên tôi sẽ ghi chú khi cần.
  • Với các sự kiện, có khi được sử sách ghi nhận rất chi tiết, có khi lại không vì nhiều lý do mà không theo đánh giá “lớn, nhỏ” hay “quan trọng – không quan trọng” ở thời điểm hiện nay. Do đó, tôi ghi nhận theo những gì mình đọc và biết được một cách khách quan.
  • Nguồn tư liệu có được có thể từ chính sử, ngoại sử hay các ghi chép, truyền miệng. Tôi sẽ ghi rõ nguồn để quí độc giả tự đánh giá độ tin cậy.
  • Tôi sẽ lần lượt cập nhật nội dung Biên niên sử mỗi khi có tư liệu mới.

Quí vị độc giả phát hiện sai sót, vui lòng phản hồi bên dưới bài viết. Tôi xin liên lạc qua email để trao đổi thêm khi cần thiết. 

error: Content is protected !!