Năm 1889

Các sự kiện năm 1889 – Kỷ Sửu

Ngày mồng 2 tháng Giêng năm Kỷ Sửu (1 – 2 – 1889), hai chính phủ Nam triều và Bảo hộ cử hành đại lễ đăng quang, công bố niên hiệu Thành Thái.

Lập đường dây điện thoại đầu tiên ở Đông Dương.

Ngày 20/07, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cho thiết lập tuyến xe điện Sài Gòn – Gò Vấp; sau kéo dài đến Hóc Môn. Ngày 17/08/1897 bắt đầu khai thác.

Ngày 20/12, Pháp ra nghị định đổi các hạt (arrondissement) ở Nam kỳ ra tỉnh (province).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!