Báo Lục Tỉnh Tân Văn

Lục Tỉnh tân văn (chữ Hán: 六省新聞) là một tờ báo tiếng Việt xuất bản tại Sài Gòn, với số báo thứ nhất ra ngày 15 tháng 1 năm 1907, là một trong những tờ báo không Công giáo đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ với tiêu đề được viết bằng cả chữ Quốc ngữ lẫn chữ Hán.

Tờ báo thuộc về François-Henri Schneider về mặt pháp lý, vì chỉ có người Pháp mới được phép xuất bản báo, nhưng sau này lại thuộc về Gilbert Trần Chánh Chiếu, đã bị bắt vào năm 1908 vì được cho là một người ủng hộ bí mật và tổ chức cho phong trào độc lập.

Tuyển chọn các nội dung trên báo Lục Tỉnh Tân Văn

error: Content is protected !!