Giới thiệu

Tuyển tập báo chí xưa

Chào mừng các bạn đến với Nữ Giới Chung – Chuyên trang phụ nữ.

Ngày 01 tháng 02 năm 1918, số đầu tiên của tờ báo Nữ Giới Chung ra đời. Đây là tờ báo dành cho Nữ giới, do các ký giả, nhà văn nữ viết đầu tiên của Sài Gòn.

Chủ nhân của tờ báo này là ông Henri Blaquìere, người Pháp, còn làm giám đốc của một tờ báo khác bằng tiếng Pháp, tờ Le Courrie Saigonnais. Tổng lý tờ báo là ông Trần Văn Chim.

Sương Nguyệt Anh được mời làm chủ bút. Trực ở toà soạn là Lê Đức, người đã tham gia phong trào Duy Tân ở miền Bắc hồi đầu thế kỷ. Ông Lê Đức mượn tiếng của bà Sương Nguyệt Anh để làm Nữ Giới Chung. Tờ Nữ Giới chung bị đình bản ngay trong năm 1918, hoạt động được khoảng 6 tháng. Ít lâu sau, ông Lê Đức bị trục xuất về Bắc.

Ngày đình bản chính thức của Nữ Giới Chung là ngày 19-07-1918.

Nữ Giới Chung là tờ báo nữ đầu tiên có thời gian tồn tại khá ngắn ngủi, song ảnh hưởng của nó trong xã hội đương thời cũng như trong tiến trình phát triển lịch sử báo chí trở về sau là tương đối lớn.

Nữ Giới Chung một dấu mốc lịch sử của phụ nữ Việt Nam trong quá trình đi tới bình đẳng giới.

Tri thức là sức mạnh!

Với phương châm “Tri thức là sức mạnh”, nội dung chính website là các bài viết tập trung vào kiến thức, hoạt động cần thiết cho phụ nữ. Lồng trong đó là các bài viết về gương sáng của phụ nữ khắp thế giới, trong đó có phụ nữ Việt Nam.

Chúc các độc giả có thời gian thú vị tại website Nữ Giới Chung.

error: Content is protected !!