Cô Vân

Là đồng chí của cô Tâm, cô Vân thua cô Tâm hai tuổi, quán làng Hạ Cây, huyện An Lão, tỉnh Kiến An. Cũng như cô Tâm, trước vào đoàn học sinh, sau được tuyển sang đoàn ám sát. Đến khi bị bắt cô đã hùng dũng trả lời trước mặt tên chánh mật thám – năm ấy cô mới có 16 tuổi.

Hỏi: – Mày vào đảng để làm gì?

Đáp: – Để lấy lại quyền Độc lập cho tổ quốc.

Hỏi: – Mày làm gì trong Đảng?

Đáp: – Hồi trước thì may cờ, khâu binh phục cho các đồng chí. Bây giờ thì tập bắn súng, học chế bom để giết quân cướp nước mà cứu lấy đồng bào!.

Hỏi: – Ai rủ mày vào? Chi bộ mày có những ai?

Đáp: – Chị tâm rủ tao vào. Chi bộ tao có 4 người thì chúng bay đã giết 3 rồi đấy.

Trước những lời lẽ cứng cỏi ấy đã làm cho Thực dân phải nể vì tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam. Sau chúng xử cô 10 năm tù, nhưng cũng từ đấy không ai còn biết tin cô Vân đâu nữa! Có lẽ cô đã đi vào cuộc đời bất tử rồi …

error: Content is protected !!