Nữ sĩ Hồng Thiên

Nữ sĩ Hồng Thiên sinh năm 1906 tại Nam Định (Bắc phần) trong một gia đình thi lễ ở trong vùng Non Côi, sông Vị. Bên nội như bên ngoại đều dòng khoa bảng đỗ cao cả.

Ông nội là một vị cử nhân hán học. Ông ngoại là cụ Bảng Nguyễn Cúc Sơn làng Yên Đỗ. Nhờ đó mà nữ sĩ được hấp thụ một nền giáo dục căn bản từ thuở nhỏ, lại thêm bản chất thông minh sẵn có trong người, nên bà đã nổi danh thời còn son trẻ.

Trong làng ai ai cũng đều biết tiếng thơ hay, nết tốt của các chị em bà. Một vị túc nho đã khen ngợi gia đình bà trong một câu đối nhơn dịp đám tang của thân phụ bà:

GÁI ĐÔI BA CÔ TINH THÔNG KINH SỬ NỔI TIẾNG TÀI BA

TRAI NĂM BẢY CẬU, LUYỆN TẬP BINH NHUNG, DỰ HÀNG TƯỚNG TÁ

Ngoài cái bổn phận thờ chồng, dạy con khôn lớn, thành danh, Hồng Thiên nữ sĩ còn sáng tác nhiều bài thơ tỏ lòng yêu nước thương nòi, tang tóc chiến tranh.

Năm 1960 bà có soạn ra quyển “TAM NGUYÊN YÊN ĐỖ NGUYỄN KHUYẾN”, tiểu sử diễn ca, nói lên sự nghiệp, thân thế nỗi lòng cụ Tam Nguyên Yên Đỗ.

Bài thơ “ĐÊM XUÂN LỄ CHÙA CẢM TÁC” dưới đây nói lên nỗi hận sự chiến tranh tàn khốc nhân sinh của người thơ Phật tử:

Xuân nữ tung mình dưới ánh dương

Giáng hồng tha thướt quyện hơi sương

Bên hồ liễu rũ nghiêng cành biếc

Phát phới y xiêm rộn nẻo đường

Trăng tuần ngọc thỏ in gương

Đêm xuân gió sớm nhẹ nhàng hương thơ

Lòng trần khua tỉnh giấc mơ

Hồi chuông chiêu mộ xa đưa vang trời

Đốt nén tâm nhang trước Phật Đài

Niềm tin dâng trọn đăng Như Lai

Xin đem đuốc tuệ soi lòng tục

Nguyện lấy Dương Chi tầy bụi đời

Khoa học đã gây nhiều quả báo

Chiến tranh thêm nữa lụy bao người

Nhân sinh vì còn lòng tương ái

Đời sẽ như hoa, đạp tuyệt vời.

Và bài “NGÀY XUÂN VIẾNG BẠN” dưới đây của nữ sĩ nói lên lòng thương nước yêu nòi, nhưng tiếc vì thân son phấn yếu đuối không làm gì giúp ích cho non sông tổ quốc:

Xuân về, xuân lại tới thi gia

Mở rộng phòng văn đón khúc ca

Thanh trúc mừng dâng cầu ngũ phúc

Hoàng Mai thân tặng chữ Tam Đa

Lắng nghe xuân gọi hồn non nước

Gửi đến người vui thú cỏ hoa

Muôn tía, nghìn hồng như vẫn thiếu.

Nhiều bạn đã hoạ vận bài này:

HỌA VẬN

Xuân đế, Xuân đi vẫn quốc gia

Vang lừng đâu đấy khúc hành ca (1)

Người đến bên thềm mang chữ phúc

Tôi đi ngoài phố, .. thẹn câu ĐA (2)

Tình riêng mãi bận cho sông núi

Nghĩa nặng nào vui với cỏ hoa

Bên trời đâu biết ai tâm sự?

Người nhắc làm chi chuyện hải hà!

PHƯƠNG LAN

(1) Cách mạng, chỉnh lý thường xẩy ra trong thời gian nầy, nên phát thanh thường có những khúc quân hành.

(2) Đa thọ, đa nhục.

error: Content is protected !!