Bà Chánh Toại

Trước khi vào Việt Nam Quốc Dân Đảng, bà Chánh Toại chỉ chuyên sống bằng nghề buôn súng lậu. Nhưng từ khi được gia nhập vào Đảng, bà đã dùng nghề buôn súng lậu ấy với gia tài của bà mà giúp một cách đắc lực và nhiệt thành với anh em Ám sát đoàn.

Sau khi cơ quan bị bại lộ, bọn giặc Pháp còn để một vài tên Việt gian ở lại phục kích. Cũng vì thế sáng hôm sau, bởi không hay biết, bà lần mò trở về thì bị chúng bắt, khám trong người bà có ba khẩu súng lục. Thế là bà cũng bị giam và tra tấn một cách dã man. Nhưng về sau các anh em cách mạng đều gọi bà là Bà Mẹ. Một bà Mẹ mà thân thế đã làm vẻ vang cho Phụ nữ Việt Nam rất nhiều vậy.

error: Content is protected !!