Thời gian bao nhiêu là đủ?

Với những người nhận kết quả xét nghiệm K và người thân của họ thì câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong đầu họ là “Còn bao nhiêu ngày tháng hay năm nữa?” hoặc là “Mình còn muốn làm xong những việc gì nữa?”

 

 

error: Content is protected !!