Năm 1942

Các sự kiện năm 1942 – Nhâm Ngọ

Ngày 25/01, báo Cứu Quốc ra số đầu tiên.

Tháng 6, xây dựng lò heo Chánh Hưng. Năm 1943 khánh thành, lò trang bị máy móc hiện đại: mỗi giờ giết được 40 con bò và 200 con heo.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!