Trương Vĩnh Ký – Chuyện đời xưa 1888

Trương Vĩnh Ký – Giới thiệu

Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837 – 1898), tên hồi nhỏ là Trương Chánh Ký. Sau này đổi tên đệm thành Trương Vĩnh Ký, hiệu Sĩ Tải.

Ông là người am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây. Nên ông được kết nạp làm thành viên thứ 18 của hội “Savants du Monde”, một hội gồm nhiều nhà khoa học, văn học Pháp.

Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ, nên ông trở thành một trong số ít những người biết nhiều thứ tiếng ở Việt Nam. Và ông đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại ngữ bậc nhất trên thế giới. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,…

Riêng đối với nền báo chí Quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là “ông tổ nghề báo”. Bởi ông chính là người sáng lập, là Tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên mang tên là Gia Định báo).

Tác phẩm Chuyện đời xưa – bản in 1888

Bản in bằng 3 ngôn ngữ Việt – Pháp – Hoa, Abel Des Michels dịch sang tiếng Pháp, in năm 1888 tại Paris. Trong đó:

  • Phần Tiếng Việt: 20 truyện
  • Phần Tiếng Pháp: 73 truyện
  • Phần Tếng Hoa: 73 truyện

Link Trương Vĩnh Ký – Ebook Chuyện đời xưa phát hành 1888

Nguồn: Thư viện Quốc gia Pháp: Gallica.BNF.FR

Viết một bình luận

error: Content is protected !!