Những bài bản được ưa thích tại Sài Gòn và Lục Tỉnh từ năm 1909 đến 1915

1 – Tên bản đờn: Lưu thủy trường

Tựa bài ca: Tài sắc tương tư

Câu đầu bài ca: Á tình mối tình nửa mừng thêm lo …

2 – Tên bản đờn: Phú lục

Tựa bài ca: Kim – Kiều luận

Câu đầu bài ca: Thương thay tài sắc Túy Kiều …

3 – Tên bản đờn: Bình bán chấn

Tựa bài ca: Minh lương hội ngộ

Câu đầu bài ca: Á tiêu xuân tiêu chi kỳ …

4 – Tên bản đờn: Xuân tình

Tựa bài ca: Xuân tình diễn ca

Câu đầu bài ca: Đêm khuya nghe trống trở Nam lầu …

5 – Tên bản đờn: Bình bán vấn

Tựa bài ca: Thái bình thạnh hội

Câu đầu bài ca: Tạ cửu trùng khấu đầu bái mạng …

6 – Tên bản đờn: Bắc man tấn cống

Tựa bài ca: Ngự chế

Câu đầu bài ca: Đồng tương bửu cống … hiến lai tân …

7 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Chiêu Quân cống Hồ

Câu đầu bài ca: Á xui ai xui Liêu Hơn gây loàn …

Tựa bài ca: Kiều oán

Câu đầu bài ca: Á Dương, Liêu Dương xa cách dặm ngàn …

Tựa bài ca: Tần cung oán

Câu đầu bài ca: Á vang vẻ vang năm thức mây rồng …

Tựa bài ca: Tửu sắc tài khí

Câu đầu bài ca: Khuyên phu quân xét thiếp đôi lời …

Tựa bài ca: Khóc thê

Câu đầu bài ca: Á khuya đêm khuya trăng giọi bên màn …

Tựa bài ca: Đố phụ

Câu đầu bài ca: Á ba canh ba trống điểm trên lầu …

Tựa bài ca: Đàn bà ghen

Câu đầu bài ca: Thôi thôi chớ nói thêm rầy …

8 – Tên bản đờn: Phụng hoàng

Tựa bài ca: Khuê oán từ

Câu đầu bài ca: Á ôm gối loan trăm thảm ngàn sầu …

9 – Tên bản đờn: Nam xuân

Tựa bài ca: Tô Huệ chức cẩm

Câu đầu bài ca: Đây đó đành kết nguyền bạn loan …

10 – Tên bản đờn: Nam ai

Tựa bài ca: Tô Huệ chức cẩm

Câu đầu bài ca: Khi vưng chiếu chỉ ra đề cờ …

11 – Tên bản đờn: Tứ đại cảnh

Tựa bài ca: Than Túy Kiều

Câu đầu bài ca: Than Túy Kiều, tài sắc nọ …

Tựa bài ca: Xưa kia mà

Câu đầu bài ca: Xưa kia mà, tình thương nhớ …

Tựa bài ca: Ca khúc cầm

Câu đầu bài ca: Ca khúc cầm, ngâm câu lý

Tựa bài ca: Xa xuôi đường

Câu đầu bài ca: Xa xuôi đường, xa xuôi ngỏ

12 – Tên bản đờn: Nam ai

Tựa bài ca: Kim Kiều, Kim, Kiều tảo mộ

Câu đầu bài ca: Thanh minh trong tiết …

13 – Tên bản đờn: Tứ đại cảnh

Tựa bài ca: Nhớ ai ngơ ngẩn

Câu đầu bài ca: Nhớ ai ngơ ngẩn ra vào, ra vào chờ đợi …

Tựa bài ca: Đêm nghe tiếng dế

Câu đầu bài ca: Đêm đêm nghe tiếng dế kêu sầu …

Tựa bài ca: Ai ôi chớ ngủ riêng

Câu đầu bài ca: Ai ôi chớ ngủ riêng mình, riêng mình mà lạnh …

14 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Nguyệt Nga cống Hồ

Câu đầu bài ca: Năm trăm năm quyết giữ ơn chàng …

Tựa bài ca: Tống Tử Vưu

Câu đầu bài ca: Á khi đương khi trong lúc thừa nhàn, …

Tựa bài ca: Khóc thê

Câu đầu bài ca: Á khi từ khi em thác suối vàng …

Tựa bài ca: Tiên Bửu đưa đò

Câu đầu bài ca: Á Giang, Lương Giang quê quán bấy chầy, …

Tựa bài ca: Lâm Sanh, Xuân Nương

Câu đầu bài ca: Á khi đương khi … Phận cơ hàn thương nàng Xuân Nương …

Tựa bài ca: Vọng phu

Câu đầu bài ca: Á buôn bán buôn đắt ế lỗ lời …

Tựa bài ca: Bạch Viên

Câu đầu bài ca: Tiên hai tiên bay xuống dương trần, …

Tựa bài ca: Khen Cô Năm

Câu đầu bài ca: Trải xem xưa nay trị loạn mấy đời …

15 – Tên bản đờn: Phụng hoàng

Tựa bài ca: Kiều

Câu đầu bài ca: Kim lang vị tân qui hương cố …

16 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Tặng mỹ nữ

Câu đầu bài ca: Nghe vẳng nghe rực rỡ vườn đào …

Tựa bài ca: Chiêm bao

Câu đầu bài ca: Chiêm bao linh ngó thấy một nàng …

Tựa bài ca: Bạch Viên

Câu đầu bài ca: Á xanh non xanh núi thẳm trăm đàng …

Tựa bài ca: Chọc mèo

Câu đầu bài ca: Xanh non xanh ẩn đá ngọc lành …

17 – Tên bản đờn: Nam ai

Tựa bài ca: Tô Huệ cức cẩm

Câu đầu bài ca: Khi vưng chiếu chỉ ra đề cờ …

18 – Tên bản đờn: Phụng hoàng

Tựa bài ca: Lục Vân Tiên

Câu đầu bài ca: Á Tiên, tiếc thương mẫu thân khứ thế …

19 – Tên bản đờn: Nam xuân

Tựa bài ca: Tô Huệ chức cẩm

Câu đầu bài ca: Đây đó đành kết nguyền bạn loan …

20 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Từ Thứ qui Tào

Câu đầu bài ca: Khuâng bâng khuâng ngũ nội tan tành …

Tựa bài ca: Duyên kỳ ngộ

Câu đầu bài ca: Nhân nhân duyên thiên lý tương phùng …

21 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Văn Minh

Câu đầu bài ca: Á nay ta nay người huyện Tân Hòa

Tựa bài ca: Hạnh Ngươn cống Hồ

Câu đầu bài ca: Năm trăm năm quyết giữ đá vàng …

Tựa bài ca: Than phận

Câu đầu bài ca: Khó sao khó lắm bớ trời? …

Tựa bài ca: Khóc thê

Câu đầu bài ca: Á khuya đêm khuya trăng giọi bên màn …

Tựa bài ca: Hoài tình nhơn

Câu đầu bài ca: Á đêm năm canh riêng tưởng chuyện mình …Á xa đường xa cách trở dặm ngàn …

Tựa bài ca: Kỳ ngộ

Câu đầu bài ca: Nhau xa nhau xa cách dặm ngàn …

Tựa bài ca: Ngọc Dung cống Hồ

Câu đầu bài ca: Á đinh linh đinh phận gái Hớn Hồ …

Tựa bài ca: Vân Tiên đui

Câu đầu bài ca: Á đâu bỗng đâu căn bịnh thình lình …

Tựa bài ca: Phụng Nghi Đình

Câu đầu bài ca: Á gia Hớn gia xã tắc đổi dời …

Tựa bài ca: Nguyệt Nga cống Hồ

Câu đầu bài ca: Á năm trăm năm giữ vẹn ơn chàng …

22 – Tên bản đờn: Phụng hoàng

Tựa bài ca: Vân Tiên

Câu đầu bài ca: Vân sanh bị thương chi nam tố …

23 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Tặng Tống Hữu Định

Câu đầu bài ca: Vĩnh Long tỉnh xưa Thánh miếu quan thờ …

Tựa bài ca: Tây Nam Du

Câu đầu bài ca: Thương ý thương không ngớt cơn sầu …

Tựa bài ca: Bài ca đi Tây

Câu đầu bài ca: Xưa, trước xưa sang trọng bạc ngàn …

Tựa bài ca: Tửu sắc tài khí

Câu đầu bài ca: Á xưa sách xưa chép để rõ ràng …

24 – Tên bản đờn: Phú lục

Tựa bài ca: Chúc thánh thọ

Câu đầu bài ca: Thiên, đương thiên di hoàng …

25 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Từ rẽ bạn

Câu đầu bài ca: Dặm xa xôi Đông Hớn, Tây nhàn …

26 – Tên bản đờn: Lý 6 bài bắc

Tựa bài ca: Khớp ngựa ô

Câu đầu bài ca: Ngựa ô anh thắng kiệu vàng …

Tựa bài ca: Á đi xăm xăm

Câu đầu bài ca: Bước tới cây chanh …

Tựa bài ca: Á đi xăm xăm

Câu đầu bài ca: Trong phủ bước ra …

Tựa bài ca: Á đi thôi thôi

Câu đầu bài ca: Buông áo em ra …

Tựa bài ca: Á đi thương trò

Câu đầu bài ca: Cho quả bánh bò …

Tựa bài ca: Á đi thương trò

Câu đầu bài ca: May áo cho trò …

27 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Bá Nha (kỳ I)

Câu đầu bài ca: Mượn bút nghiên vội tả vài hàng …

28 – Tên bản đờn: Nam xuân

Tựa bài ca: Tích Tô Huệ

Câu đầu bài ca: Á chàng, chàng ôi, chiếu vua chàng lãnh …

Tựa bài ca: Ân tình

Câu đầu bài ca: Đôi ta từ sơ giao …

29 – Tên bản đờn: Lưu thủy

Tựa bài ca: Ân tình

Câu đầu bài ca: Á ôi, chàng ôi, sao có bạc tình …

30 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Bá Nha (kỳ II)

Câu đầu bài ca: Á thu trung thu nay đã đến ngày …

31 – Tên bản đờn: Lưu thủy

Tựa bài ca: Cờ bạc

Câu đầu bài ca: Á ôi chàng ôi, sao chàng cứ thua vậy hoài? …

32 – Tên bản đờn: Bình bán vấn

Tựa bài ca: Vui mừng

Câu đầu bài ca: Vui mừng vui quá vui …

33 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Thoại Khanh, Châu Tuấn

Câu đầu bài ca: Trên lịnh trên mở hội cầu hiền …

Tựa bài ca: Trương Phi

Câu đầu bài ca: Á phi, Trương Phi cứ thủ cổ thiềng …

Tựa bài ca: Ân tình

Câu đầu bài ca: Du ký du đôi chữ ân tình …

Tựa bài ca: Từ rẽ bạn tựu tràng

Câu đầu bài ca: Dặm quan san thiên lý đề vời …

Tựa bài ca: Đánh đề

Câu đầu bài ca: Khi đương khi trong lúc thái bình …

Tựa bài ca: Ân tình khuyên giải

Câu đầu bài ca: Gắn trăm năm đôi gối chung cùng …

Tựa bài ca: Ân tình

Câu đầu bài ca: Khi đương khi trong lúc thừa nhàn …

Tựa bài ca: Đố phụ

Câu đầu bài ca: Thôi thôi chớ nói thêm rầy …

Tựa bài ca: Vân Tiên

Câu đầu bài ca: Tây, Tây Minh xem truyện đã tàng, Thanh Phong đặt phổ rõ ràng …

Tựa bài ca: Vân Tiên

Câu đầu bài ca: Vân Tiên xin lui bái lịnh song đường …

Tựa bài ca: Ghen

Câu đầu bài ca: Á tưởng trăm năm đây vợ đó chồng …

Tựa bài ca: Đào viên kết nghĩa

Câu đầu bài ca: Á xui ai xui ly loạn cuộc đời …

Tựa bài ca: Túy Kiều

Câu đầu bài ca: Triều Minh chánh ngôi Gia Tịnh truyền bày …

Tựa bài ca: Khuyên mỹ nữ

Câu đầu bài ca: Xuân đêm xuân gió giục đầu nhành …

34 – Tên bản đờn: Tứ đại

Tựa bài ca: Ngộ trảm Trịnh Ân

Câu đầu bài ca: Năm bấy năm biển Sở non Tần … Nghe hoảng kinh gia tướng trở về …

Tựa bài ca: Vợ Ngũ Thiệu bị tên

Câu đầu bài ca: Binh, thiên binh vạn mã phất cờ …

Tựa bài ca: Hoàng Phi Hổ đầu Châu

Câu đầu bài ca: Khuâng bâng khuâng ngồi dựa trên lầu …

Tựa bài ca: Xử Bàng quý phi

Câu đầu bài ca: Rao hoạn quan cung nữ hầu gần …

Tựa bài ca: Tiết Cương tế tảo Thiết Khưu phần

Câu đầu bài ca: Thương mẹ cha ăn thảm uống hờn …

Tựa bài ca: Trần Ngọc Dung trá hôn

Câu đầu bài ca: Tơ vấn vương con gái họ Trần … Lăn ngả lăn níu áo phụ hoàng …

Tựa bài ca: Khổ sai Côn Nôn

Câu đầu bài ca: Núi Côn Nôn hải đảo giữa vời …

Tựa bài ca: Phi Long trả thù

Câu đầu bài ca: Khen phiên ban Cửu Nhĩ có lòng … Thương Phi Long có hiếu thờ chồng …

Tựa bài ca: Nguyệt Nga cống Hồ

Câu đầu bài ca: Ông Kiều công ra trấn Đông thành … Mấy trăm năm giữ nghĩa đá vàng …

Tựa bài ca: Coi lễ chánh chung gặp mèo

Câu đầu bài ca: Chơi dạo chơi cho biết đủ đàng …

Tựa bài ca: Đàn bà ghen

Câu đầu bài ca: Lâu bấy lâu ăn ở đương nồng …

Tựa bài ca: Tô Huệ chức cẩm hồi văn

Câu đầu bài ca: Vơi thảm thay cách trở dặm ngàn …

Tựa bài ca: Hồn Triệu Kinh Nương đưa Khuông Dẫn

Câu đầu bài ca: Triệu nhơn huynh mựa chớ ưu phiền …

Tựa bài ca: Phàn Lê Huê cứu Hồng Thủy trận

Câu đầu bài ca: Oan dây oan buộc troi lấy mình …

Tựa bài ca: Ngưu Cao tế mộ

Câu đầu bài ca: Thương ỷ thương Cao đệ anh hùng …

Nguồn: Sách 50 Năm Cải lương của Vương Hồng Sển

Viết một bình luận

error: Content is protected !!