BÀ RỊA

BÀ RỊA, một bà nhà giầu, nhơn đức. Thường hay giúp đỡ thi ân cho những kẻ ngh2o khổ tại vùng bà ở. Về già, bà lập chùa trên núi THỊ VẢI và tu luôn tại đó. Khi tướng Khôi – con nuôi của cụ Lê Văn Duyệt, thua trận, kéo đám tàn quân chạy đến trú ẩn tại chùa bà. Bà hết lòng săn sóc, nuôi dưỡng đạo binh ấy.

Nhờ những công đức đó, khi bà chết, nhân dân mới lấy tên bà đặt cho nơi mình sinh sống, cũng gọi là ghi ơn chút nào người phụ nữ có tấm lòng vàng.

error: Content is protected !!