Đinh phu nhân (thuật chuyện bằng thơ)

Bà Trưng, Triệu mở dòng Liệt nữ,

Chống ngoại xâm thanh sử ghi công.

Gần đây một nữ anh hùng,

Cũng là gốc Lạc chồi Hồng trổ hao.

Người Thuận Hóa nếp nhà Nho giáo.

Đinh phu nhân tiết tháo phi thường,

Tính trầm trọng, rất đoan trang,

Sút hoa ham tập quyền vàng chăm xem,

Chồng mất sớm một niềm thủ tiết,

Nước suy vong còn thiết gì thân.

Diệt tù theo gót Mộc Lan,

Liễu bồ nhưng cả lá gan anh hùng.

Buổi Văn Thân vẫy vùng hải ngoại,

Bà tìm ông Ngư Hải xin theo (1)

Đường cách mạng dù hiểm nghèo,

Giốc lòng vì nước Quyết liều Hy sinh.

Lưới mật thám tung hoành sau trước.

Lọt khỏi vòng bằng chước mưu cao,

Bà xin tình nguyện xông vào,

Ban liên lạc với đồng bào ngoại bang.

Kỳ Ngoại Hầu đã sang tới Nhật,

Cuộc Đông du sắp đặt quy mô.

Cơ quan tiếp tế phải lo,

Từ Thuận Hóa lọt qua các bến,

Ghé Nghệ An rồi đến Hải Phòng,

Hải Phòng sang tận Hồng – Kông,

Cách mạng đã có một ông đi về.

Ngư Hải Ông được bà ủng hộ,

Trong bao năm phục vụ nên công.

 

(1) Ngư Hải Ông là biệt hiệu của Cụ Đặng Thái Thân người Nghệ An, một cán bộ quan trọng trong phong trào Đông Du năm 1904-1908. Ông nầy hoạt động trong nước chứ không đi ngoại quốc.

error: Content is protected !!