Man hoàng thái hậu (Mẹ Hai Bà Trưng)

Xuất thân trong hệ phái Quý tộc, Man hoàng thái hậu là cháu ngoại Lạc Vương. Vừa mới có hai người con gái là Hai Bà Trưng thì chồng chết. Bà ở góa nuôi Hai bà Trắc và Nhị đến tuổi trưởng thành. Bà đã giáo dục hai người con gái của bà không những thành hai đứa con chí hiếu, mà còn trở nên hai vị nữ anh thư dân tộc, hai tấm gương trong sáng cho nữ giới muôn đời.

Trong việc dạy đỗ con, ngoài những công việc trong gia đình, bà còn khuyên bảo con học chữ văn ôn võ luyện, vì theo bà đất nước đang cần.

Không phải là chỉ để dạy con cái mà bản thân bà đối với việc đất nước giống nòi, không bao giò mà bà không quan tâm tới.

Thiệt vậy, chính bà Man hoàng thái hậu đã lắng nghe tiếng gọi của tổ quốc, tự đứng ra làm đại biểu cho toàn thể bộ lạc Giao Chỉ dùng mọi hình thức, biện pháp chống lại đế quốc phong kiến Trung Hoa.

Thiệt ra cuộc khởi nghĩa chống lại quân Tàu của ông Thi Sách hà hai bà Trưng. Động cơ chính yếu vẫn là Man hoàng thái hậu.

Sử chép rằng: Khi bà được tin quân Hai Bà Trưng bị hại, bà khẳng khái lên ngựa định thúc quân ra mặt trận để chi viện cho nghĩa quân.

Nhưng qua mấy trận ác chiến “quả bất địch chúng”, bà ngẩng mặt lên trời than. Xong, bà nhảy xuống sông tự tận.

error: Content is protected !!