Đông cung tướng quân – Hoàng Thiệu Hoa

Chính tên là Hoàng Thiệu Hoa, cũng một nữ tướng tài của Hai Bà Trưng, người ở huyện Gia Hưng, tỉnh Thanh Hóa (phía bắc Trung bộ).

Thời gian Thái thú Tô Định thi hành những ác sách tàn bạo mặc dù là một cô gái vừa lớn lên, nhưng bà hết sức căm phẫn. Đồng thời với Thi Sách và hai bà Trưng ngoài ở Bắc, thì ở vùng Thanh Hóa, Đông Cung tướng quân cũng đứng lên hô hào những anh hùng dũng sĩ bốn phương, tổ chức nghĩa quân, mua sắm gươm giáo, tích trữ lương thảo, chờ thời khởi sự. Công việc chuẩn bị vừa xong thì được tin ngoài Bắc hai chị em bà Trưng đã phất cờ đứng dậy dậy rồi.

Trước kẻ thù của dân tộc, trước đại cuộc đuổi giặc cứu nước, bà vất bỏ mọi ý thức địa phương và cục bộ, bèn kéo thẳng nghĩa quân ra Bắc xin gia nhập và chịu đứng dưới cờ của Hai Bà Trưng. Hành động ấy được hai bà hết sức ca ngợi.

Trong những trận đầu đánh đuổi Tô Định về Tàu, bà đã góp nhiều công cho đại cuộc.

Khi nhà Trưng được thành lập, ở Mê Linh bàn chuyện khen thưởng chức tước công trạng. Bà nói: “Tôi chỉ làm nhiệm vụ cứu dân, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đó”, câu nói bất hủ của bà được ghi váo sử sách.

 

error: Content is protected !!