Năng Văn nữ sĩ

Không rõ tên, là con gái của Đức Ngạn hầu Nguyễn Công Tấn và là chị ruột của Nguyễn Công Trí.

Có nhan sắc, văn thơ xuất chúng; góa chồng năm 19 tuổi, bà thủ tiết thờ chồng. Trong vùng có vị quan lớn định dùng uy quyền vây bắt, bà trốn thoát được, sau đó xuất gia quy y ở chùa.

Đến đời MInh Mạng, bà được tuyên dương “Tiết hạnh khả phong”.

error: Content is protected !!