Thị Nội tướng quân – Phùng Thị Chính

Tên thiệt là Phùng Thị Chính, một nữ danh tướng của Hai Bà Trưng. Vợ chính thất của ông Đinh Lượng, người ở (cũng như trại hay làng xóm) Phú Nghĩa, nay thuộc tỉnh Sơn Tây (Bắc Bộ).

Bà là một nữ tướng túc trí đa mưu, không những thế bà còn có một sức mạnh phi thường, một võ nghệ tuyệt luân, được vua Trưng hết sức tín dụng.

Khi Mã Viện mang quân sang để đánh trả thù cho Tô Định, bà chỉ huy Nam quân cự địch, mấy trận đầu làm cho quân Viện thua xiểng liểng.

Điều mà bà làm cho đương thời và hậu thế phải bái phục kể cả đối phương tức là chính bản thân lão tướng Mã Viện là khi có giặc Tàu tới là lúc bà đương có thai đã cận kỳ sinh, mà bà vẫn cứ lên ngựa xông ra trận.

Thiệt là kỳ khôi, trong khi bà đương đấu với giặc thì bà chuyển bụng rồi lâm bồn đẻ con ngay ở mặt trận. Bà lấy chinh bào bọc cẩn thận mang bên người rồi lại tiếp tục nắm vũ khí sát phạt địch, địch lui bà mới lui về.

Khi quân Nhà Trưng bị đánh vỡ, bà phải lánh nạn, khi hay tin chị em bà Trưng đã hiến mình cho tổ quốc, thì bà cũng làm theo. Trong cuốn sách chữ Hán “Mã thị Nam Chinh”, mã Viện rất bái phục bà.

error: Content is protected !!