Thúc Khanh nữ sĩ

Cho tới nay, những nhà nghiên cứu lịch sử vẫn chưa ai tìm ra được nữ sĩ chính tên là gì, mà chỉ quen gọi theo nhau là “Thúc Khanh công chúa”.

Theo hệ phái gia phả nhà họ Nguyễn Phúc, thì nữ sĩ là con gái vua Minh Mạng, tức là em vua Thiệu Trị.

Giang sơn chung đúc bởi sông Hương, núi Ngự, xuất thên nơi lá ngọc cành vàng, nên hồi còn thơ ấu nữ sĩ đã tỏ ra một thiên tài lỗi lạc về thi văn.

Rồi tuổi càng lớn lên dần thì tài ba cũng theo thời gian mà phát triển. Khi nữ sĩ vừa tới tuổi cặp kê, thì nghiễm nhiên là một nữ sĩ tài ba đương thời, mang bút hiệu là Mai Hoa. Đời nữ siĩ đã sáng tác nhiều thi phẩm có giá trị đặc biệt là tập “Diệu Liên thi tập”. Đây là thi phẩm được nhiều người biết và nói tới.

Theo vài tài liệu mới tìm thấy, bà còn có bút hiệu là Mai Am, là một trong Tam Khanh, nổi tiếng ở đất kinh kỳ lúc bấy giờ.

error: Content is protected !!