Ít lời khuyên (đăng ngày 07-12-1930)

Điều thứ nhứt mà người đánh cá phải nhớ trước hết là chẳng bao giờ nên mỗi độ mỗi cá. Vì tài giỏi bao nhiêu cũng chẳng có thế chi mà định trúng luôn cả sáu độ.

Cũng vì cái ý đó, nên chỉ trong tơ phụ trương nầy, chúng tôi đã làm ra hai cái khuôn riêng: một cái chỉ con ngựa nào đánh chắc trúng hơn hết và một cái chỉ đánh cầu âu hai độ. Hễ ai là người chỉ muốn đi chơi cho tiêu khiển chẳng muốn ăn thua nhiều, thì nên đánh con ngựa mà chúng tôi gọi là chắc trúng đó. Giả tỷ như đánh 10$ thì nếu mất cái phần rủi trong 10 phần may, bữa đó làm sao cũng thâu được 5, 7$ huê lợi. Như tuần rồi, chúng tôi lựa quyết con “Sans Atout” đánh 10$ lãnh 18$ (lời 8$). Cách đánh cầu âu lại khác, đánh cách nầy là để xuất ra ít tiền, mà có thể thủ thắng khá. Giả tỷ như đem ra 5$ đánh con ngựa đứng trước may ra ăn, đem xuống đập hết con sau, thì trúng thế nào cũng gia tam gia tứ.

Hai con cầu âm của chúng tôi chỉ tuần rồi là Sans Atout và Bien Contente. Nếu đánh chánh ‘Sans Atout” 5$ lãnh được 9p. Rồi đem hết 9$, đánh chánh xuống “Bien Contente” (mỗi đồng ăn 6 cắt) ra 1$ 60 x 9 = 14$ 40. Vậy ngày ấy ăn đặng: 14$ 40 – 5$ = 9$ 40, đủ sở hụi rồi, đừng ham ăn nữa.

Còn khio2na2o rủi bị thua hai độ ấy thì nghỉ để khi khác sẽ gỡ, chẳng nên nóng mà thua đậm. Cá ngựa là sự cầu may, ai dằn trí được, chờ độ nào chắc mới đánh, thì kiếm tiền được. Chỉ có một điều chúng tôi chắc đặng, là bao giờ chúng tôi đã chỉ, thì chúng tôi so sánh, chọn lựa thật kỹ rồi mới dám đem đặng làm quà cho anh em bữa chúa nhựt.

Trong các cách đánh cá, chúng tôi còn chỉ thêm ra cách nữa là: chủ ngựa nên theo, nài nên theo, số ngựa bên vân vân. Chỉ đánh cách đó không phải là chúng tôi chỉ liều. Chúng tôi chỉ, là bởi có ý nghĩa hay nhiều, nên mới đem vào tờ phụ trương đua ngựa. Hôm trước nếu theo chủ ngựa của chúng tôi chỉ, thì đã trúng “Vang Hùng” của ông Huỳnh Văn Phát, và “Vif Argent” của ông Nguyễn Văn Sâm; theo nài, thì trúng Sans Atout, nài Gồng cỡi; theo số thì trúng Héréditaire số 7 placé. Điều cần kíp là heo món nào chỉ lựa một món mà theo cho đến cùng và số tiền theo cũng phải tính trước làm sao đúng lời vốn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!