Ngựa lai ba tuổi năm nay (đăng ngày 30-11-1930)

Hôm nay lại có độ ngựa lai ba tuổi, ngựa cái. Tuy chưa chạy, nhưng chúng ta cũng có thể biết trước rằng mùa nầy khác hẳn với mùa năm ngoái là dương thạnh âm suy. Tôi nói dương thạnh là không phải nói ngựa lại đực ba tuổi đông hơn, tôi nói là nói sự hay dở. Vì dầu cho có ai đồn đãi về cái tài năng của cô Blen Contente, cô Négustine thế nào, to6i cũng tưởng qua tuần sau, độ đực cái chạy chung, hai cô nầy cũng không sao cự lại cho nổi Mon Bijou và Léopard.

Ngựa lai ba tuổi năm nay

Sẵn đây tôi chỉ muốn tỏ cùng mấy nhà nuôi ngựa giống rằng: có bỏ thì nên lựa giống Ăng-lê mà bỏ. Bỏ giống Arabe như ngày xưa, thì chẳng bao giờ mong tranh cạnh với chúng nổi.

 

Viết một bình luận

error: Content is protected !!