Ngựa chạy ăn thua mấy tuần rồi (đăng ngày 21 tháng 12 năm 1930)

Chúng tôi ra mục nầy, rất có ích, để cho người đánh cá nôm vào đấy và so lời bàn của chúng tôi đặng tự tìm cho ra ngựa nào nên đánh ngựa nào phải bỏ. Muốn cho dễ hiểu chữ tắt, xin đọc như vẩy: T.r = trơn riêng, T.b = trơn bán, T.c = trơn chấp, R.r = rào riêng, R.b = rào bán, R.c = rào chấp. Ví dụ: Đạm Long = 3 – 7.12 R.r.2200 – 46 = Anh Long, Kim Xanh, nghĩa là: Đạm Long về hạng ba, ngày 7 Décembre, độ rào riêng, 2200 thước, chở 46 kilos; sau con Anh Long và Kim Xanh.

Phần thưởng ”DEBUT”

Mấy con ngựa đăng trong độ nầy, chưa có con nào đua rồi.

Phần thưởng ”TIA SON”

Ngựa chưa đua năm nay: Ô Năng.

Đạm Long – 3,0 – 7.12 R.r – 2200 – 46 – Anh Long, Kim Xanh. 14.12 T.r – 2000 – 45,5 – Anh Long, Kim Xanh, Zeppelin.

Tía Phụng – 0,0 – 30.11 T.c – 2000 – 48,5 – Hồng P. Lợi, Pernod, Le Rinée. 7.12 R.r – 2200 45 – Anh Long, Kim Xanh, Đạm Long

Anh Long – 0,1 – 30.11 T.c – 2000 – 50 – Đạm Long, Kim Định. 7.12 R.r – 2200 – 46 – Kim Xanh, Đạm Long.

Kim Xanh – 2,2 – 7.12 R.r – 2200 – 46 – Anh Long, 3e, Đạm Bình Đồng. 14.12 T.r – 2000 – 41 – Anh Long, 3e Zeppelin

Phần thưởng ”MY NU”

Courant d”air – 0 – 7.12 T.r – 1600 – 50,5 – Hồng P. Lợi, Kantara, Thanh Long.

Bigalop – 0,0 – 30.11 T.r – 2000 – 44 – Sans Atout Motor, Bonvelet. 14.11. Tr – 1000 – 48,5 – Maurry, Sans Atout, Bonvelet

Phần thưởng ”DE COMPIÊG E”

Phénix – 2,1 – T.c – 2000 – 50,5 – Pétrel, Beyler Bey, – 14.12. R.r – 3000 – 55 – 2e Pétrel, Bas Blane

Phần thưởng ”DU DUC DE MONTPENSIER”

Bon Filon – o – 16.11. T.r – 2000 – 52,5 – Flyingstar Jovau

Maurry – 0,1 – 16.11 T.r – 2000 – 59 – Flyingstar, Joyan. 14.12 T.r – 1000 – 51 – 2e Sans Atout, Bonvelet

Phần thưởng ”O-QUA”

Ngựa chưa đua năm nay: Gloria, Blageuse, Royal, O-Hoa, Jeanne d”Arc: 0,0 – 11.11 T – 1700 – 45 – Ô Hùng, Chaudelle, Le Pirée – 30.11 R. – 1690 – 75 – Le Pirée Héréditaire, Ô Phước

Viết một bình luận

error: Content is protected !!