Năm 1623

Các sự kiện

Chúa Nguyễn Nguyễn Phước Nguyên đặt trạm thu thuế thương chính ở Sài Gòn và Bến Nghé.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!