Năm 1731

Các sự kiện

Giặc Lao Sá Tốt ở Cao Miên dấy loạn ở tỉnh Ba Nam kéo xuống tận Sài Gòn. Điều khiển Trương Phước Vĩnh phái Cơ cai Đạt Thành ra chống giặc ở Bến Lức. Quân ít không có cứu viện nên Đạt Thành bị quân giặc giết. Giám quân Cai đội Nguyễn Cửu Triêm được lệnh đem quân đi đánh, giặc Sá Tốt thua phải rút về Vũng Gù (Tân An – Mỹ Tho). Trương Phước Vĩnh lại cửa Trần Đại Định (con trai Trần Thượng Xuyên, lúc đó đã mất) đón đánh giặc ở Vườn Trầu (Hóc Môn). Phá giặc xong, Đại Định đắp lũy Hoa Phong (dấu vết còn gần chùa Cây Mai) để ngăn giặc. Trương Phước Vĩnh chia quân làm 3 đạo tiến phạt. Quân Sá Tốt đại bại.

Tháng 6 âm lịch, Gia Định sản xuất nhiều sơn, nội thuế cho nhà nước 6.528 cân mỗi năm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!