Năm 1667

Các sự kiện

Đàng Trong mở khoa thi lấy đỗ 5 người môn chính đồ, 15 người môn hoa văn.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!