Năm 1664

Các sự kiện

Ở Đàng Trong, Nguyễn Phước Tần ra lệnh cấm đạo Gia Tô. Lúc đó số giáo dân ở Đàng Trong đã lên đến 100.000 người.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!