Năm 1673

Các sự kiện

Trịnh Nguyễn chấm dứt chiến tranh lấy sông Gianh làm giới hạn chia cắt đất nước. Từ sông Gianh (Quảng Bình) trở vào Nam thuộc quyền cai quản của chúa Nguyễn; từ sông Gianh ra Bắc do vua Lê chúa Trịnh cai quản. Đất nước từ đây tạm thời phân chia hai xứ Đàng TrongĐàng Ngoài.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!