Năm 1674

Các sự kiện

Lưu dân Trung Bắc theo đạo Thiên Chúa giáo vào lập nghiệp ở Sài Gòn. Họ cất một ngôi nhà thờ nhỏ ở Chợ Quán mời linh mục Emmanuel Quitaon, dòng Tên ở Đồng Nai, đến dâng lễ và ban bí tích.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!