Năm 1703

Các sự kiện

Người dân trên đảo Côn Lôn cùng với quân lính Mã Lai, có sự phối hợp của trấn thủ Trấn Biên (Đồng Nai) Trương Phúc Phan tiêu diệt quân Anh.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!