Năm 1708

Các sự kiện

Tháng 8 âm lịch, ở Hà Tiên (Kiên Giang), Mạc Cửu chiêu tập dân lưu vong khai hoang lập ra bảy thôn xã. Mạc Cửu xin thần phục chúa Nguyễn và được phong làm Tổng binh trấn Hà Tiên.

Đất Hà Tiên ngày càng đông đúc và trở thành nơi phồn thịnh. Nhiều thương thuyền Trung Quốc, Chân Lạp, Xiêm, Gia Va đến buôn bán.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!