Năm 1711

Các sự kiện

Tháng 8 âm lịch, chia ruộng đất, bãi tô thuế lao dịch trong ba năm cho dân phiêu tán ở hai dinh Phiên Trấn và Trấn Biên để họ ổn định sản xuất và thiết lập thôn phường.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!