Năm 1715

Các sự kiện

Trấn thủ dinh Trấn Biên là Nguyễn Phan Long và Ký lục Nguyễn Khánh Đức lập Văn miếu ở thôn Bình Thành và thôn Tân Lai huyện Phước Chánh (Biên Hòa ngày nay).

Đây là Văn miếu đầu tiên ở Nam kỳ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!