Năm 1727

Các sự kiện

Nguyễn Văn Thực, người Quảng Ngãi, khai phá rừng hoang, lập chợ Nguyễn Thực thành một chỗ đông đúc nơi gò núi (nay là khu vực Phú Thọ, Quận 11).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!