Năm 1732

Các sự kiện

Chúa Nguyễn sai lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ (lỵ sở ở thôn An Bình Đông, huyện Kiến Đăng, tục gọi Cái Bè).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!