Năm 1738

Các sự kiện

Tháng 4 âm lịch, chúa Nguyễn Phước Chú mất, con là Phước Khoát (tức Võ Vương) lên thay.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!