Năm 1736

Các sự kiện

Nặc Tha chạy sang Gia Định. Viên Khổn súy lấy đất hoang ở thượng nguồn Nghi Giang (rạch Thị Nghè) để cho Tha vương ở. Nơi đây cách sông nên làm cầu ván để qua lại, người thời ấy gọi là cầu Cao Miên (Cầu Bông – Bình Thạnh ngày nay).

Tháng 2 âm lịch, chúa Nguyễn phong Mạc Thiên Tứ (con Mạc Cửu) làm Đô đốc trấn Hà Tiên, cho mở Cục đúc tiền và phố chợ. Thuyền buôn các nước ra vào tấp nập. Mạc Thiên Tứ là tác giả 10 bài vịnh Hà Tiên và cùng một số nhà thơ lập thi xã Chiêu Anh Các (Tao đàn Chiêu Anh Các).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!