Năm 1748

Các sự kiện

Điều khiển Nguyễn Hữu Doãn chỉnh lý lại tuyến đường thiên lý từ Gia Định ra phía Bắc từ cầu Sơn (quận Bình Thạnh ngày nay) đến núi Châu Thới – sông Rạch Cát (Biên Hòa) rồi đổ về Mô Xoài (Bà Rịa); gặp chỗ mương ngòi thì bắc cầu, gặp chỗ bùn lầy thì bỏ cây đắp đất, gặp sông lớn thì đặt đò qua, người chèo đó được miễn sưu thuế.

Nặc Đích, người Cao Miên theo vua Nặc Tha cư trú ở vùng Tân Kiểng – Chợ Quán. Ông ta làm cầu để thông đến chợ gọi là cầu Nặc Đích (sách Đại Nam nhất thống chí ghi là cầu Tham Chước).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!