Năm 1747

Các sự kiện

Tháng Giêng âm lịch. Một nhóm Hoa kiều do Lý Văn Quang cầm đầu tụ tập 300 người nổi loạn mưu đánh cướp dinh Trấn Biên. Cai cơ Tống Phước Đại đánh dẹp được, bắt sống Lý Văn Quang và 57 đồng đảng.

Tháng 8 âm lịch, Thủ lĩnh Đức (không rõ họ gì) cầm đầu cuộc khởi nghĩa của dân vùng biển Long Xuyên (Kiên Giang), cai đội Từ Hữu Dụng đem 10 binh thuyền đến đàn áp.

Tháng 9 âm lịch, chúa Nguyễn lập xưởng đúc súng.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!