Năm 1752

Các sự kiện

Chúa Nguyễn đặt quan hệ buôn bán với Công ty Đông Ấn (của Hà Lan) sau gần một thế kỷ tuyệt giao.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!