Năm 1771

Các sự kiện

Nguyễn Nhạc cùng hai em là Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ tập hợp dân chúng khởi nghĩa, lập đồn trại ở ấp Tây Sơn thượng (Gia Lai, Kon Tum) và Tây Sơn hạ (Bình Định). Nghĩa quân nêu cao danh nghĩa đánh đổ quyền thần Trương Thúc Loan, lập hoàng tôn Nguyễn Phước Dương. Dân chúng hưởng ứng cuộc khởi nghĩa ngày càng đông.

Vua Xiêm là Trịnh Quốc Anh đem quân đánh Hà Tiên và tiến đánh Cao Miên, đặt Nặc Nộn lên thay Nặc Tôn, chiếm đóng Nam Vang và có ý dòm ngó Gia Định. Chúa Nguyễn giáng chức Nguyễn Cửu Khôi vì tội không ứng cứu Hà Tiên và để Xiêm chiếm Cao Miên. Nguyễn Cửu Đàm được cử thay Khôi làm Điều Khiển cầm quân đi cản phá quân Xiêm.

Mạc Thiên Tích bỏ thành Hà Tiên chạy về Châu Đốc lánh giặc, được mời về Gia Định hội nghị. Tích cư trú ở Công quán Nghi Giang (rạch Thị Nghè).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!