Năm 1772

Các sự kiện

Nguyễn Cửu Đàm chia quân đi đánh quân Xiêm, đi đến đâu quân Xiêm bị diệt đến đó. Cả vua Xiêm và Nặc Nộn đều bỏ chạy. Nguyễn Cửu Đàm giải phóng được Nam Vang, La Bích và đưa Nặc Tôn về làm vua như cũ.

Nguyễn Cửu Đàm đưa quân về Gia Định, đắp lũy đất, phía Nam từ Cát Ngang, phía Tây từ cầu Lão Huệ, phía Bắc giáp Thượng Khẩu Nghi Giang (rạch Thị Nghè) dài 15 dặm, bao quanh đồn dinh, cắt ngang đường bộ để ngửa sự bất trắc.

Nguyễn Cửu Đàm lại cho đào kênh Ruột Ngựa (Mã Trường giang) thẳng như ruột ngựa nối từ cửa Rạch Cát ra phía Bắc Lò Gốm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!