Năm 1796

Các sự kiện

Tháng 2 âm lịch, quân Nguyễn đóng 12 chiến thuyền lớn hiệu “Gia”.

Làm sổ hộ tịch ở 4 dinh Gia Định.

Tháng 3 âm lịch, thợ thủ công phải nộp thuế theo mức qui định.

Tháng 5 âm lịch, Nguyễn Ánh ban hành lệnh khuyến nông. Nguyễn Ánh sai nội viện Chu Văn Yên sang Trung Quốc mua sách và hàng hóa.

Tháng 6 âm lịch, quan Chiêu hậu của họ Nguyễn là Lê Đức Lộc và Nguyễn Ngọc Lân khảo sát, tính toán nhật thực, nguyệt thực.

Mở khoa thi lấy trúng cách 273 người.

Tháng 7 âm lịch, đặt 5 dinh thủy quân Nguyễn.

Tháng 9 âm lịch, Nguyễn Ánh mua đường cát giá 9 quan 100 cân để đổi lấy vũ khí nước ngoài.

Tháng Chạp âm lịch, đúc tiền “Gia Hưng Thông Bảo” (lò đúc tại chỗ Thư viện Khoa học Tổng hợp ngày nay).

Lập miếu Hội đồng ở thôn Tân Chiêm, huyện Bình Dương, thờ “Thượng trung hạ tam đẳng âm dương linh thần”. (Năm Thiệu Trị thứ 2, 1842 trùng tu).

Viết một bình luận

error: Content is protected !!