Năm 1855

Các sự kiện

Thi Hương tại Gia Định. Bố chánh Khánh Hòa Nguyễn Quỳnh làm chủ khảo. Phủ thừa Thừa Thiên Bùi Đức Kiên làm phó chủ khảo. Lấy 13 cử nhân, trong đó có:

– Ngô Duy Thực ở thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương,

– Nguyễn Khắc Thành ở thôn Tân Phú, huyện Bình Dương,

– Lê Xuân Khánh ở thôn Mỹ Hội, huyện Bình Dương,

– Nguyễn Thanh Tu ở thôn Tân Triêm, huyện Bình Dương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!