Năm 1857

Các sự kiện

Ngày 25 tháng 1 năm 1857, đại diện vua Pháp là Montiguy đến Đà Nẵng yêu cầu gặp triều đình Huế nhưng vua Tự Đức kiên quyết cự tuyệt. Montiguy hằn học đe dọa sẽ dùng vũ lực. Trước đó, ngày 22 tháng 4 năm 1847, vua Pháp Napoléon III đã quyết định thành lập Hội Đồng Nam kỳ do Brenier chỉ huy.

Tháng 7 âm lịch, vua Pháp Napoléon III thông qua quyết định can thiệp vũ trang và xâ, lược Việt Nam.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!