Năm 1858

Các sự kiện

Tháng 7 âm lịch, 12 tàu chiến Pháp do De Genouilly chỉ huy tiến vào Đà Nẵng, bắn phá các pháo đài và đồn lũy của triều đình.

Hửng sáng ngày 1-9-1858, quân Pháp gửi tối hậu thư đòi triều đình Tự Đức trả lời trong 2 giờ. Không nhận được thư trả lời, quân Pháp ngang ngược nã đại bác bắn phá hệ thống đồn lũy của quân đội nhà Nguyễn – mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Kinh lược Nguyễn Tri phương sung chức Tổng thống chế đi ngăn giặc ở Đà Nẵng.

Thi Hương ở Gia Định. Hàn Lâm viện Trực học sĩ phó Tổng tài sứ quán Phạm Huy làm chủ khảo. Án sát Khánh Hòa Đỗ Thúc Tịnh làm phó chủ khảo. Lấy 9 cử nhân, trong đó có:

  • Ngô Phan ở thôn Hòa Hưng, huyện Bình Dương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!