Năm 1865

Các sự kiện năm 1865 – Ất Sửu

Tháng 2, triều đình Tự Đức ra lệnh cấm dân 3 tỉnh miền Tây Nam kỳ tập hợp chống Pháp.

Tháng 3, các chuồng trại của Vườn Bách Thảo (nay là Thảo Cầm Viên Sài Gòn) đã xây xong. Đến cuối năm thì Vườn được mở rộng từ 12 ha ban đầu thành 20 ha.

Ngày 15/04, tờ “Gia Định báo” ra mắt số đầu tiên. Đây là tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Quốc sử quán Triều Nguyễn tổ chức biên soạn sách Đại Nam nhất thống chí. Sách được hoàn thành năm 1882.

Ngày 14 – 8, một cuộc duyệt binh lớn kèm theo nhiều trò chơi dành cho dân bản xứ đã diễn ra tại Sài Gòn, được tờ nhật báo Courrier de Saigon số phát hành ngày 20 – 08 – 1865 tường thuật lại:

Viết một bình luận

error: Content is protected !!