Năm 1899

Các sự kiện năm 1899 – Kỷ Hợi

Ngày 1/02, Nguyễn Phước Bửu Lân lên ngôi vua thay Đồng Khánh; lấy niên hiệu là Thành Thái.

Tháng 5, Léopold Bernard cất ngôi nhà lá trên lề đường Charner (Nguyễn Huệ ngày nay) làm rạp chiếu bóng đầu tiên ở Sài Gòn. Trong chương trình chiếu phim ở đây có đoạn phim “quay cảnh xe lửa chạy vô đậu tại nhà giấy Chợ Lớn”.

Ngày 20/12, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đổi hạt (arrondissement) thành tỉnh (province) và phân chia Nam kỳ thành 3 miền kể từ ngày 1/01/1900 gồm: Miền Đông, Miền Trung và Miền Tây.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!