Năm 1903

Các sự kiện năm 1903 – Quý Mão

Làm đường tàu điện Sài Gòn – Gò Vấp, Gò Vấp – Hóc Môn, Sài Gòn – Chợ Lớn.

Ngày 24/02, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định về luật phạt vi cảnh áp dụng ở Nam kỳ. Phạt tiền từ 1franc đến 15 franc, và phạt giam từ 1 đến 5 ngày cho tất cả người Việt Nam chưa phải là công dân nước Pháp mà vi phạm các tội sau đây:

  • Nói xấu hoặc chống đối nhà cầm quyền Pháp,
  • Phao tin đồn gây rối loạn,
  • Không tham gia tuần canh ban đêm ở làng xã,
  • Nhận được giấy gọi của nhà cầm quyền mà không đi gặp,
  • Chứa chấp người không có giấy thuế thân, những người đang bị truy nã,
  • Thay đổi nơi cư trú mà không báo cáo cho làng xã,
  • Tội hò reo đánh trống rầm rĩ không cần thiết.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!