Năm 1904

Các sự kiện năm 1904 – Giáp Thìn

Thiền sư Huệ Minh trùng tu chùa Gò Phụng Sơn Tự.

Cuối tháng 5, thành lập Duy Tân Hội ở Quảng Nam. Mục đích của Hội “Cốt sao khôi phục được Việt Nam, lập ra một chính phủ độc lập”.

Bão lớn, sóng thần tràn vào làm chết 5.000 người ở Gò Công – Cần Giờ. Hai tháng tháng sau dịch bệnh làm chết 2.000 người.

Ngày 27/08, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đầu tiên về việc tổ chức quản trị cấp xã ở Nam kỳ. Mỗi xã chọn 11 người để lập :Hội đồng đại kỳ mục” gồm: Hương cả, Hương trưởng, Hương chánh, Hương giáo, Hương quản, Hương bộ (hay Thủ bộ), Hương thân, Xã trưởng (hoặc Thôn trưởng), Hương hào.

Ngày 8/10, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thi hành chính sách độc quyền sản xuất, khai thác và bán muối trên toàn Đông Dương và giao quyền cho Sở Thương chánh và Độc quyền Đông Dương điều hành.

Ngày 23/11, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định thiết lập mạng lưới quan sát khí tượng Đông Dương và các trạm trắc quan khí hậu – thời tiết (Station climatologique). Ở Sài Gòn đặt một trạm quan trắc khí hậu thời tiết.

Thành lập hãng Liên hiệp Thương mại Đông Dương và châu Phi (L’U.C.I.A). Trụ sở đặt tại Paris. Kinh doanh về kỹ nghệ, thương mại, tài chánh, nông nghiệp, hầm mỏ, động sản và bất động sản. Có hai cửa hàng lớn đặt tại Sài Gòn và Hà Nội.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!